HIỆU ỨNG CÔNG NGHỆ 3D TRONG MẮT BẠN
Công Nghệ Sáng Tạo Vô Giới Hạn

HIỆU ỨNG CÔNG NGHỆ 3D TRONG MẮT BẠN

KĨ THUẬT IN TỪNG LỚP
TẠO RA NHỮNG ĐƯỜNG NÉT RÕ RÀNG.

3D lenticular là cách mạng hóa việc tạo nội dung 3D bằng cách cung cấp một giải pháp tiên tiến để tạo ra bất kỳ nội dung 3D nào. Trải nghiệm sức hấp dẫn người nhìn từ bộ sưu tập hình ảnh 2D của bạn. Thanh Danh 3DX giờ đây làm cho 3D trở nên khả thi và hiệu quả về mặt chi phí dưới dạng 2D, đồng thời mang lại cho người xem một trải nghiệm bắt mắt, thực tế hơn.

3D PRODUCT

LIGHT BOX
LIGHT FRAME
Aluminium light
Plastic light
3D IMAGES
Lenticular
Printing
technology
2D Images

3D Lenticular

4mm

cm

20

30

40

60

120

cm

30

40

60

80

240

6mm

cm

50

75

100

150

cm

100

100

100

100

9.7mm

cm

50

75

100

150

cm

100

100

100

100

4mm

cm

20

30

40

60

120

cm

30

40

60

80

240